Navigace

Obsah

Hlohovice

Hřbitov v Hlohovicích Hřbitov v Hlohovicích
Kaplička v Hlohovicích  Kaplička v Hlohovicích
Kaplička v Hlohovičkách Kaplička v Hlohovičkách
Kaplička v Mostišti Kaplička v Mostišti
Kaplička ve Svinné Kaplička ve Svinné
Kostel Nejsv. Trojice v Hlohovicích Kostel Nejsv. Trojice v Hlohovicích
Křížek v Mostišti Křížek v Mostišti
Křížek ve Svinné Křížek ve Svinné
Mohyliště Hlohovičky  
Pomník v Hlohovičkách  Pomník v Hlohovičkách
Pomník v Mostišti  Pomník v Mostišti
Pomník ve Svinné Pomník ve Svinné
Zámek ve Svinné Zámek ve Svinné

 


 


 Hřbitov v Hlohovicích


Hřbitov v Hlohovicích

 


zpět


 Kaplička v Hlohovicích 


Kaplička v Hlohovicích

 

zpět


 Kaplička v Hlohovičkách


Kaplička v HlohovičkáchKaplička v Hlohovičkách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


zpět


 Kaplička v Mostišti 


Kaplička v Mostišti


zpět


 Kaplička ve Svinné


Kaplička ve Svinné

 


zpět


 Kostel Nejsv. Trojice v Hlohovicích 

Kostel Nejsv. Trojice v Hlohovicích Kostel Nejsv. Trojice v Hlohovicích

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zděná, omítaná neorientovaná stavba. Půdorys se skládá z podílného jednolodí - ve středu rozšířeného pravoúhlými výstupky a odsazeného polygonálního závěru, a pravoúhlé sakristie. Střechy kryty taškami. Na lodi polygonální sanktusník ukončený jehlancovou stříškou. Průčelí štítové, konkávně zvlněno s okosenými nárožími. Boční fasády člení lizénové rámy, okna jsou uzavřena segmentem. Vnitřní prostor členěn pilastry a zaklenut střední plackou a 2 valenými klenbami s lunetami. Rovněž presbytář zaklenut valeně s lunetami.

  Objekt postaven kolem r. 1734, nový presbytář 1861

  Zhodnocení : Příklad torza kvalitní barokové architektury pravděpodobně od Fr.J.Paréé


zpět


 Křížek v Mostišti

 

Křížek v Mostišti


zpět


 Křížek ve Svinné


Křížek ve Svinné

 


zpět


 Mohyliště Hlohovičky

  Původně 21 slovanských mohyl s pohřby ze střední doby hradištní. Mohyly prozkoumány v roce 1922 Státním archeologickým ústavem v Praze - ved. A.J.Jíra. V terénu v současnosti nejsou náspy mohyl patrné.

  Střední doba hradištní ( 9.století )

  Zhodnocení: Mohyly prozkoumány. Ve východní části kraje jediný dosud známý slovanský mohylník


zpět


 Pomník v Hlohovičkách 


Pomník v Hlohovičkách

  Pomník padlým v I. světové válce


zpět


 Pomník v Mostišti 


Pomník v Mostišti

 


zpět


 Pomník ve Svinné


Pomník ve Svinné

 


zpět


 Zámek ve Svinné


Zámek ve Svinné

  Zděná, omítaná, dvoupatrová budova na obdélném půdorysu. Fasády hladké, nečleněné na vnější straně 4 okenní osy. V býv. přízemí sklep klenutých místností ren, profilovaný pravoúhlý vstupní portál. Patro dnes přístupné schodištěm v přístavku, podél dvorní strany byla původně dřevěná pavlač. Místnosti vesměs klenuté a valeně s lunetami. Střecha sedlová na nižším přístavku polovalba.

  Objekt z 2. poloviny 16. století, upraven a rozšířen o přístavek v 4. čtvrtině 18. století

  Zhodnocení: Příklad ren. tvrze drobného měřítka.

Nový zámek Svinná

  Spojen s hosp. dvorem. V čele vnějším průčelím k severových, situována zámecká budova, na obdélném půdorysu s krátkými bočními křídly. Je zděná, patrová, omítaná o 13. ok. osách, bez šambrán. Střed zvýrazněn risalitem v šíři 3 os s okny v půlkruh. záklencích. V přízemí s předsazeným balkonem zazděn průjezd. Dvorní průčelí má střed zvýrazněn pilastry a troj. římsami. Vnitřní prostory v přízemí klenuté. Ke kolmým křídlům přiléhá patový špýchar a přízemní chlévy. Po obou stranách pilířová vjezdová vrata. Komplex uzavírají trakty stodol a chlévů.

  Objekt barokového původu do dnešní podoby přestavěn na začátku 19. stol. a upravován postupně průběhem 19. století.
 
  Zhodnocení: Příklad hospodářského celku.


zpět