Navigace

Obsah

Pravěká historie

3Na území dnešní řeky Berounky byla koncem starších třetihor prarovina v úrovni asi 400 metrů nad mořem. Tehdejší řečiště odvodňovaly tuto plochu k severozápadu současně s celými středními Čechami. Později vzhledem k tektonickým pohybům vznikly podkrušnohorské kotliny - plzeňská kotlina a střední Berounka až ke Křivoklátu byla odvodňována severně pod Krušné hory.

Praberounka, která odtékala poblíž Kralovic přes Holovousy, Unhošť a Horoměřickou pláň na východ, kde ústila do východočeského mořského zálivu. Tato Berounka byla v období neogenu ( = doby trvající asi 25 mil. let - 1. fáze období třetihor. Dělíme na pliocén 1,8 - 25 mil. let a miocén 7 - 25 mil. let trvání) nejvýznamnější řekou střední Čech, a vlévala se do ní Vltava, tehdy pramenící u současného Orlíku. Tento stav se změnil až v pliocénu (mladší období neogenu), kdy Vltava získala rozsáhlé povodí v jižních Čechách a stala se nejvýznamnější řekou v Čechách. Z toho co bylo uvedenou vyplývá, že řeka Berounka je zřejmě nejstarší na českém území.

Vít Malkus