Navigace

Obsah

Zvíkovec

Hřbitov ve Zvíkovci Hřbitov ve Zvíkovci
Kostel ve Zvíkovci Kostel ve Zvíkovci
Křížek na hřbitově Křížek na hřbitově
Křížek u kostela Křížek u kostela
Pomník padlých Pomník padlých
SOCHA SV.FRANTIŠKA XAVERSKÉHO SOCHA SV.FRANTIŠKA XAVERSKÉHO
Zámek ve Zvíkovci  Zámek ve Zvíkovci


 


Hřbitov ve Zvíkovci 


Hřbitov ve Zvíkovci

 


zpět


Kostel ve Zvíkovci


Kostel ve Zvíkovci

 


zpět


Křížek na hřbitově


Křížek na hřbitově

 


zpět


Křížek u kostela


Křížek u kostela

 


zpět


Pomník padlých


Pomník padlých

 


zpět


SOCHA SV.FRANTIŠKA XAVERSKÉHO


SOCHA SV.FRANTIŠKA XAVERSKÉHO

Údaje o památce
Datace baroko
Materiál Architektura - hrubozrnná arkoza, socha sv.Františka -střednězrnný pískovec

  V roce 2004 byla poskytnuta dotace z programu ,,Zachování a obnova nemovitých kulturních památek na území Plzeňského kraje" na úhradu nákladů spojených s obnovou nemovité kulturní památky sochy sv.FRANTIŠKA XAVERSKÉHO ZVÍKOVEC přispěl Plzeňský kraj dotací 90.000 Kč a Obec Zvíkovec poskytla z rozpočtu 90.000Kč restaurátorské práce provedla firma ART KODIAK s.r.o.Rokycany.


zpět


Zámek ve Zvíkovci


Zámek ve Zvíkovci

  Již v 1. polovině 13. století zde stávala tvrz bratří Vlčka, Jindřicha, Vícemila vladyků Zvíkovských. Od vzniku Tvrze až po 16. století se střídá v držení řada majitelů, ve směs drobných místních feudálů z nichž vyniká až Václav Varlých z Dubna. Ten Roku 1601 Zvíkovec kupuje, avšak za účast na stavovském povstání je mu majetek roku 1621 kofiskován. Roku 1633 je v držení Viléma z Klenové který dal Zvíkovec věnem své dceři. Brzy poté tvrz vyhořela.

  Stávající zámek byl vystavěn koncem 18. století na místě zmíněné tvrze. Stavební úpravy v počátku 19. století daly objektu klasicistní ráz. Místnosti zámku jsou rovnostropé, průjezd je sklenut pruskou klndbou. Schodiště jsou opatřena štukovou výzdobou. Ve Zvíkovci hlásal Mistr Jan Hus po svém vypovězení z Prahy.


zpět