Navigace

Obsah

Podmokly

Kalvárie Kalvárie
Památník obětem 1.sv.války Památník obětem 1.sv.války
Pomník padlým  Pomník padlým
Socha Immaculata , Panna Marie Socha Immaculata , Panna Marie
Socha sv.Jana Nepomuckého Socha sv.Jana Nepomuckého
Vesnická památková zóna Vesnická památková zóna

 

 


Kalvárie


Kalvárie

  Kalvárie z 2.třetiny 18.století - Panna Marie, sv.Jan Křtitel, Kristus na kříži - pískovec


zpět


Památník obětem 1.sv.války


Památník obětem 1.sv.války

  Památník obětem první světové války 1918 věnován Václavem Hásem, nožířem z Podmok


zpět


Pomník padlým 


Pomník padlým Pomník padlým

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hrdinům protifašistického odboje severního zbirožska - ved. odboje Františku Froňovi v roce 1976


zpět


Socha Immaculata , Panna Marie


Socha Immaculata , Panna Marie

 


zpět


Socha sv.Jana Nepomuckého

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

 


zpět


Vesnická památková zóna


Vesnická památková zóna

  Rozsah památkové zóny v Podmoklech je vymezen hranicí, která začíná na severu u p.č.85/2, obíhá p.č.86/1, na východě vede podél p.č. 129/2, 122/1, přetíná a vede podél komunikace p.č.1050, p.č. 1040/3, dále pak podél p.č. 121, 19, 18, 240, 17, 16, 15, 14, 11, 10, 8, protíná komunikaci p.č. 1040/1 vede podél p.č. 109/1, obíhá p.č. 108/1, pokračuje podél p.č.62, 61, 107, 58, 57, protíná komunikaci k Čilé p.č. 1071, pokračuje podél p.č. 51, přechází komunikaci p.č. 1071/1, vede podél p.č. 146, 41/1, 41/3, 31/2, na jihu vede podél p.č. 556/3, poté přetíná komunikaci p.č. 1079, obíhá p.č.24, na západě přechází komunikaci, pokračuje podél p.č. 103, 22/1, 193, překračuje komunikaci p.č. 529 a vede podél ní až k p.č. 68, zde hranice od této komunikace uhýbá a vede podél další komunikace p.č. 535 až za křižovatku s komunikací p.č. 1045, na severu pokračuje podél p.č. 40, 81, 82, 83/1, 83/2, 34/1 a 537 k výchozímu bodu u p.č. 85/2.


zpět