Navigace

Obsah

Břasy  

   

     


Hrobka rodu Šternberků ve Stupně

Zděná, omítaná, půlkruhově uzavřená. V průčelí portikus se 4 ionskými sloupy nese hladké kladí a trojúhelníkový štít. Vstup pravoúhlý. Boční stěny člení pouze profilované kladí s vysazenou římsou a kruhová okna.

Kaple postavena 1808

Zhodnocení: Příklad drobné empirové sepulkrální architektury vhodně komponované do volné přírody.

Hrobka rodu Šternberků ve StupněHrobka rodu Šternberků ve Stupně

zpět


Hřbitov ve Stupně 

Hřbitov ve Stupně


zpět


Kaplička v Darové 

Kaplička v Darové

Kaplička v Darové

Krásně opravená kaplička nedalekok řeky Berounky v Darové.


zpět


 Kaplička ve Stupně 

 

Kaplička ve Stupně

 

zpět


Kaplička ve Vranovicích

Kaplička ve Vranovicích Kaplička ve Vranovicích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zděná, omítaná, obdélného půdorysu s odsazeným půlkruh. závěrem. Průčelí nečleněno, s předsazenými stupni, ukončeno trojúhelníkovým štítem. Boční stěny hladké s termálními okny. Nad průčelím hranolová zvonice se 4 půlkruh. okny ukončena cibulovou makovicí krytou plechem. Krytina taška.

  Zač. 19. stol.

  Zhodnocení: Drobná sakrální architektura rustikálního provedení.

zpět


  Kostel ve Stupně
 

Kostel ve Stupně

 

zpět


Křížek v Křiších 

Křížek v Křiších

 

zpět


Památník padlých v Křiších 

Památník padlých v KřišíchPamátník padlých za první světové války.
 

zpět


Pomník T. G. Masaryka ve Stupně
 

Pomník T. G. Masaryka ve Stupně


 

zpět


Pomník v Břasích


Pomník v Břasích 
 

zpět


Pomník ve Stupně


Pomník ve Stupně

 

zpět


Pomník ve Vranovicích


Pomník ve Vranovicích


 

zpět