Navigace

Obsah

Tok řeky Berounky

4

Tam co řeka stopu zanechala…

    Řeka Berounka je hlavní řekou západních Čech - odvodňuje celou oblast Plzeňska, Šumavu, Český Les a Brdy. Říční koryto se vyvíjelo po miliony let. Na území dnešní řeky Berounky byla koncem starších třetihor (období od doby před 55 miliony let) prarovina v úrovni asi 400 metrů nad mořem. Tehdejší řečiště odvodňovaly tuto plochu k severozápadu současně s celými středními Čechami. Praberounka, která odtékala poblíž Kralovic přes Holovousy, Unhošť a Horoměřickou pláň na východ, kde ústila do východočeského mořského zálivu, byla v mladší fázi třetihor (období před 25 miliony let) nejvýznamnější řekou středních Čech. Vlévala se do ní Vltava, pramenící tehdy u současného Orlíku. Tento stav se změnil až v období poslední fáze třetihor (od doby před 7 miliony let), kdy Vltava obsáhla celé povodí v jižních Čechách a stala se nejvýznamnější řekou v Čechách. Můžeme ale říci, že řeka Berounka je zřejmě nejstarší řeka na českém území.
 

Současná Berounka

    Berounka vzniká na severovýchodním okraji města Plzeň. Zdrojem vody jsou řeky Radbuza, Úhlava, Úslava a Mže, které se stékající v Plzni. Samotný název Berounka je užíván pro tok pod Plzní od soutoku Mže a Radbuzy u fotbalového stadionu. 
Celková délka řeky je téměř 140 kilometrů. Berounka zaniká jejím vtokem v Roztokách u Prahy do Vltavy. Do jejího povodí spadá plocha více než 8,8 tisíce kilometrů čtverečních a její průměrný průtok je 36,0 m3/s při ústí do Vltavy.
    Ještě v letech šedesátých byl pro řeku Berounku užíván v dolním toku pod Plzní název Mže. Změna názvu a její historický základ dodnes provází řada otázek. Podle Kosmovy kroniky je původní správný název Mže. V kronice je tok nazýván "Mse", "Msa" nebo "Misa". 
    V Gerlachově kronice z počátku 12. století se o řece vyskytuje mnoho záznamů, žádný však neuvádí, že by řeka Mže měla ještě jakýkoliv jiný název. První, kdo uvádí název řeky Berounka je plzeňský kronikář J. Taner, který za "Berounku" považuje tok Mže za městem Beroun až do soutoku s Vltavou. Název řece Berounce byl patrně dán podle města Beroun.
Řeka měla ještě jedno přechodné jméno. Watta. Příčina vzniku tohoto jména není známá, název vychází pravděpodobně z němčiny.
    Turistické průvodce, odborné knihy a slovníky vydané v druhé polovině 20. století, si v mnoha případech protiřečí. Například naučný slovník vydaný roku 1962 uvádí, že Berounka je 246,8km dlouhý, největší přítok Vltavy. Pramení v Českém lese u Tachova, horní tok má až po Plzeň má název Mže. Jiný zdroj z roku 1969 naproti tomu uvádí, že Berounka je název řeky Mže v jejím dolním toku.
    V současné době za Berounku považujeme tok od soutoku Radbuzy a Mže u městského stadionu až po jeho vtok do řeky Vltavy u Prahy.

Vít Malkus