Navigace

Obsah

Značení turistických tras

Pěší turistické trasy jsou značeny pásovými značkami, které se skládají ze tří vodorovných pásů. Prostřední pás je červený, modrý, zelený, nebo žlutý a určuje barvu značené trasy. Oba krajní pásy jsou bílé a mají za úkol značku více zviditelnit.Na rozcestích či odbočkách je pásová značka doplněna šipkou. Na společném úseku několika značených tras se používá vícebarevná značka, pro místní trasy je někdy použito místní značky. Na koncích značeních bývá použita koncová značka.Odbočky k významným památkám jsou značeny speciálními značkami. Naučné stezky se značí pásovými i místními značkami, nebo speciálními značkami naučné stezky.Na křižovatkách, ve městech a na dalších turisticky významných místech je značení doplněno ještě tabulkami a směrovkami. Tabulky informují o názvu místa, směrovky o kilometrových vzdálenostech k dalším cílům na trase.

1

Turistické značení památek

Kulturní a turistické cíle jsou v České republice označovány jednotnými dopravními značkami. Památky jsou označovány na hlavní trase značkou: IS 23 - Kulturní nebo turistický cíl – návěst. Odbočky k významným cílům jsou značeny směrovými značkami IS 24a a IS 24b – Kulturní nebo turistický cíl. Značka IS 24a informuje také o vzdálenosti k dané památce. Značky jsou doplněny symbolem či siluetou, které vhodně charakterizují vzhled či typ dané památky.

1                                       2