Navigace

Obsah

Pravidla chování v CHKO, národních parcích a rezervacích

1

Je zakázáno:

» rušit klid a ticho

» poškozovat skály, stromy vyrýváním nápisů, psaním, házením a svalováním kamenů

» poškozovat schody, zábradlí, lavičky, informační tabule, značení a ostatní vybavení prohlídkových okruhů

» narušovat vodní režim a hrabat stelivo

» vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů, rostlin, odchytávat volně žijící živočichy

» kouřit v lese, rozdělávat ohně, tábořit, bivakovat

» znečišťovat prohlídkové trasy odpadky

» jezdit na koních, kolech mimo trasy a stezky k tomu určené a vyznačené

» provádět bez souhlasu provozovatele veškeré hromadné nebo organizované sportovní akce

» jezdit veškerými motorovými vozidly mimo vyhrazená parkoviště, motorová vozidla mýt nebo vyměňovat motorový olej

» vstupovat mimo značené trasy

» nechat volně pobíhat psy