Navigace

Obsah

ZO ČSOP Radnice

11Tel: +420 371 785 085

Adresa:
Na Potocích 221, PP 7
338 28 Radnice
IČ: 18243606
Email: ekocentrum@csop-radnice.cz
Web: http://www.csop-radnice.cz
Info:
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Radnice působí na severovýchodním Plzeňsku již více než dvacet let. Od počátků zaměřených především na ochranu přírody, čistotu vod a veřejnou zeleň přešla k environmentální výchově, práci s dětmi, ochraně biodiverzity i ochraně přírodního a kulturního dědictví v rámci pozemkového spolku. Na počátku roku 1993 získala do vlastnictví radnickou synagogu, ve které zřídila ekocentrum, které je sídlem organizace.

Kontaktní osoby:

provozní zaměstnanec: 
Mgr. Markéta Purmová 
mobilní telefon: +420 724 077 208

vedoucí ekocentra: 
Mgr. Marie Pašková 
mobilní telefon:+420 606 956 408